Sebab Pelepah Sawit Patah

TENTANG POKOK KELAPA SAWIT

Hallo, selamat malam, sesi kali ini akan membahas tentang sebab pelepah sawit patah yuk baca lebih rinci tentang dunia pelepah sawit.

Sejarah kelapa sawit

Sawit atau kelapa sawit (Elaeis guineensis) berasal dari Afrika Barat. Industri sawit Malaysia dan Pembiakan benih sawit

Program pembiakan dan pemilihan baka sawit di Malaysia dimulakan oleh :

 • Jabatan Pertanian pada tahun 1912
 • (MARDI) mulai tahun 1969.
 • (PORIM) pada 1979
 • (MPOB) sejak 2000 .

Program biakbaka sawit adalah berdasarkan kepada objektif berikut:

TENTANG POKOK KELAPA SAWIT
 • Meningkatkan hasil minyak
 • Meningkatkan kualiti minyak
 • Mengurangkan kadar ketinggian pokok
 • Tahan kepada perosak dan penyakit

Induk untuk pengeluaran biji benih D x P dipilih berdasarkan hasil tandan dan komponen kualiti tandan dari pokok yang diketahui salasilahnya. Data ukuran vegetatif sering diambil kira ketika pemilihan. Rekod hasil dikumpul bagi tempoh tidak kurang empat tahun berturut-turut. Komponen kualiti tandan seperti peratusan perahan minyak dan hasil isirung ditentukan melalui kaedah ‘analisis tandan’ di mana 3 - 5 tandan dianalisis setiap pokok. Semua data yang dikumpul berdasarkan pokok individu.

Pemilihan Berulang Salingan (RRS) diamalkan untuk memilih induk, yang mana dura dan pisifera dipilih secara berasingan, kemudian dikacukkan.

Ujian progeni dijalankan untuk menilai keupayaan bergabung induk-induk berkenaan. Misalnya, pisifera AVROS bergabung baik dengan dura Deli untuk menghasilkan buah tandan segar (FFB) yang banyak dan perahan minyak yang tinggi .

Pengeluaran biji benih D x P berpandukan kepada Standard Malaysia MS157:1997, iaitu Biji Benih Kelapa Sawit Untuk Penanaman Komersil.

Hanya D x P bermutu dikeluarkan dan dipasarkan kepada pengguna. Kawalan kualiti yang tinggi dipastikan agar tidak berlaku pencemaran ketika pengumpulan debunga pisifera dan pendebungaan terkawal pada induk penanti dura .

TENTANG POKOK KELAPA SAWIT

Pada tahun 2003, dianggarkan 58 juta benih D x P dikeluarkan di Malaysia. Jumlah keluaran pada tahun tersebut meningkat selepas pengurangan permintaan antara 2000 hingga 2002. Peningkatan ini disebabkan aktiviti penanaman semula.

Pertambahan penduduk dunia

Penduduk dunia meningkat kepada 9 bilion pada tahun 2050. Permintaan ke atas minyak sawit akan meningkat sedangkan kawasan tanaman berkurangan. Tindakan proaktif yang perlu diambil ialah :

 • inovasi dan teknologi baru
 • meningkatkan pengurusan ladang
 • penggunaan bahan tanaman bermutu tinggi
 • pembajaan berjadual
 • menangani penyakit pokok
 • kejenteraan ladang perlu diguna pakai
 • Kemajuan dalam bidang internet dan e-komersil

Kemajuan dalam bidang internet dan e-komersil membolehkan pengilang dan peniaga mengurangkan kos pengeluaran. teknologi baru yang inovatif seperti teknologi Pensterilan Berterusan Buah Tandan Segar, Automasi Keseluruhan Kilang, Pemprosesan Tandan Kosong, Teknologi Pembuangan Benda Asing dan Rawatan Efluen bagi kilang pemprosesan buah sawit berjaya meningkatkan kecekapan pengilangan dan mengurangkan penggunaan pekerja sebanyak 50 peratus. Inovasi dan teknologi baru seperti ini akan di galakkan pemakaiannya kepada semua kilang pemprosesan buah sawit di seluruh negara.

Kesimpulan

Industri minyak sawit adalah satu cerita kejayaan Malaysia. Transformasi ekonomi Malaysia daripada negara pengeluar komoditi utama berasaskan pertanian kepada negara pengeluar moden bagi barangan makanan tambah nilai, adalah selaras dengan polisi penswastaan Malaysia dan juga adalah asas kepada polisi pembangunan kerajaan seperti yang termaktub dalam Visi 2020.

Dengan mengguna pakai biji benih daripada negara luar dan memperbaiki kaedah penanamannya agar bersesuaian dengan keadaan tempatan, Malaysia kini memiliki sebuah industri bertaraf dunia.

Ia adalah hasil visi dan perjuangan ramai pengusaha, baik pada peringkat kerajaan mahupun sektor swasta, yang mempeloporinya dengan polisi strategik termasuk mengadakan dan melaksanakan polisi pengurusan alam sekitar.

Seperti yang ditonjolkan oleh pihak industri hari ini, ia telah berkembang mengikut masa untuk menjadi lebih secocok dengan alam sekitar. Tanpa sangsi, pihak industri memang memiliki praktik pengurusan yang terbaik bagi menggalakkan pertanian yang berkekalan.

Sebalik semuanya ini, yang nyata industri minyak sawit di Malaysia masih belum berpuas hati dengan rekod pengurusan alam sekitar sedia ada yang menitikberatkan sistem pengurusan kumbahan secara agronomik dan ‘di hujung paip’.

Pihak industri bertekad untuk berubah, serta komited bagi memasuki satu era pengurusan alam sekitar yang baru.Ia tampak lebih nyata dalam keadaan agenda dunia yang lebih meluas ke arah pembangunan berkekalan.

Dengan 90 peratus daripada hasil minyak sawit Malaysia diurusniagakan di pasaran antarabangsa, pertimbangan ke atas tiga perkara utama merangkumi ekonomi, sosial dan alam sekitar, menyerlahkan polisi pihak industri yang menyokong pengeluaran serta pengagihan berterusan, secara ekonomi dan mesra alam, bekalan makan yang selamat dan mudah diperoleh kepada penduduk dunia yang semakin bertambah.

Oke detil perihal TENTANG POKOK KELAPA SAWIT semoga info ini berfaedah terima kasih

Sumber ini diposting pada kategori sebab pelepah sawit patah, kenapa pelepah sawit patah, apa penyebab pelepah sawit patah,

postingan ini bersumber dari https://pembangunanladang.blogspot.com/2011/11/tentang-pokok-kelapa-sawit.html

jika ingin membeli dan mengetahui harga alat chopper dahan sawit bisa menghubungi kami. mesin penghancur pelepah sawit dan sabut kelapa

----------------------------------------

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kenapa Pelepah Sawit Patah

Apa Pelepah Sawit E